Category Archives

16 Articles

tips&triks/Windows 7/Windows Server 2008 R2

Når du må kjøre network trace på en server …

Posted by ragnar harper on

Her om dagen måtte jeg ha en network trace på en server. Serveren var i produksjon, og den ansvarlige for serveren var ikke direkte begeistret over å kjøre network trace på den. Jeg spurte hvorfor, og fikk til svar at han ikke likte å installere Wireshark (winpcap) eller Netmon på en server i produksjon.

Det kunne jeg jo skjønne, og var fornøyd jeg kunne vise en av Windows Server 2008 R2 (og Windows 7) nye funksjoner – du kan faktisk ta en network trace uten å installere noe som helst.

Du starter en trace ved å kjøre følgende kommando:

netsh trace start capture=yes

 image

Du stopper denne trace ved å kjøre

netsh trace stop

image

Du har nå en fil med filendelsen ETL. Denne fila kan du åpne i Network Monitor 3.2 eller nyere.

DU kan også sette opp en slik trace til å fungere under boot ved å gjøre den persistent.

netsh trace start capture=yes persistent=yes

Med andre ord, det er ingen grunn til å installere “ekstra” verktøy på serverne dine for å ta en network trace – du kan styre alt dette via netsh kommandoen.

For mer informasjon om dette kan du se http://blogs.technet.com/b/netmon/archive/2009/05/13/event-tracing-for-windows-and-network-monitor.aspx

Kommandolinje/tips&triks/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2

Når en installasjon stopper–fordi restart er påkrevd….

Posted by ragnar harper on

Og man allerede har restartet mange ganger?

Dette stoppet en installasjon hos en kunde av meg. Det mest åpenbare å se etter når slikt inntreffer er  å sjekke for PendingFileRenameOperations under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager.

Denne fantes ikke i dette tilfellet.

Kunden fortalte videre at maskinen nettopp var blitt patchet opp – jeg sjekket derfor om verdien RebootRequired fantes i  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\AutoUpdate

Som du sikkert har gjettet nå, denne fantes heller ikke.

Nå tenkte jeg at det ikke skader å kjøre pendmoves.exe fra Sysinternals (http://live.sysinternals.com).
Som vanlig og kan man si forventet – pendmoves.exe fant en masse filer som som forårsaket at en restart var påkrevd.

Disse lå under PendingFileRenameOperations under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\SessionManager

Jeg fjernet denne verdien herfra – og voila – installasjonen fortsatte.

Guide/Windows 7

En liten guide om brukere på Windows 7 i ett hjemmemiljø

Posted by ragnar harper on

Her kommer en liten brukerveiledning på hvordan man kan effektivt sette opp brukere på Windows i ett hjemmemiljø. Den sier for eksempel litt om hvordan man kan sette opp kontoer med visse begrensninger.

Det er å anbefale at alle som benytter en datamaskin har sin egen bruker på maskinen. På denne måten kan man avgrense hva andre har adgang til, og man kan dele det man ønsker å dele.

Du har i hovedsak to ulike typer brukere – Administrator og standardbruker. En administrator har rettigheter til å konfigurere datamaskinen samt bestemme hvilke programmer som skal være installert. En standardbruker har rettigheter til å bruke det som finnes av programmer på datamaskinen (i utgangspunktet), og får sine egne filområder for å oppbevare filer. En standardbruker kan også konfigurere innstillinger som ikke påvirker andre brukere.

image

Opprette brukerkontoer og endre brukerkontoer

Fra kontrollpanelet kan du åpne brukerkonto administrering ved å klikke på Brukerkontoer og familiesikkerhet.

image

Om du ikke finner dette valget når du har åpnet kontrollpanelet, sjekk at du har valgt riktig visning. Den skal være Vis etter kategori

image

Om du ønsker å legge til eller fjerne en brukerkonto kan du også starte dette direkte fra kontrollpanelet ved å klikke på snarveien til operasjonen.

Etter at du har startet Brukerkontoer og familiesikkerhet skal vi legge til en brukerkonto. Dette gjør vi ved å velge ”Legg til eller fjern brukerkontoer”.

image

Etter å ha åpnet vinduet for å legge til eller fjerne brukerkontoer får du opp en liste med brukerkontoene som finnes på datamaskinen. Du vil minst se to kontoer, den som ble definert under installasjonen av Windows 7 samt Gjest. Vi skal ikke benytte Gjest brukeren her, da det anbefales at den holdes deaktivert.

For å opprette en ny konto trykker du nå på ”Opprett ny konto”.

image

Du vil nå få opp vinduet hvor du angir brukerens navn, og hvilken type brukerkonto det skal være. Det anbefales å opprette brukerkontoer av typen Standardbruker da dette gir høyest sikkerhet på datamaskinen.

image

Du vil nå finne brukeren du opprettet i lista over brukere. Om du ønsker å endre denne brukeren videre, kan du nå dobbeltklikke på brukerkontoen.

image

Hva kan du endre på brukerkontoen?

Du kan utføre følgende :

 • Endre kontonavn
 • Opprette passord
 • Endre bildet
 • Konfigurere sperrefunksjoner
 • Endre kontotypen
 • Slett kontoen

image

Jeg anbefaler at du oppretter et passord med en gang. På den måten har du bedre kontroll over dine egne filer. Om brukeren er av typen administrator anbefaler jeg på det sterkeste at brukeren har passord. Hvis ikke kan hvem som helst logge seg med adgang til maskinen logge seg på som administrator.

Du oppretter et passord ved å klikke på Opprett passord. Hvis du ikke oppretter ett passord når du lager brukerkontoen, kan du få problemer med å gjøre det senere. Problemer vil være om brukeren har opprettet EFS-krypterte filer, personlige sertifikater eller har lagrede passord for webområder /nettverksressurser. Disse vil brukeren isåfall miste! Jeg anbefaler derfor at du oppretter passord med engang, slik at brukeren ikke har informasjon av denne typen.

image

For å unngå tap av informasjon om brukeren skulle glemme passordet bør du opprette en diskett for å tilbakestilling av passord. Dette trenger ikke å være en diskett i tradisjonell fortstand, men kan like gjerne være en USB minnepinne.

Brukeren oppretter denne på følgende måte:

 • Brukeren hvis passord vi skal sikre logger seg på datamaskinen
 • Sett inn en USB-minnepinne eller diskett i datamaskinen
 • I søkefeltet på Startmenyen skriver du ”Passord”
 • Start ”Opprett en diskett for å tilbakestille passord”
  image
 • Følg veiviseren
  • Klikk
   Neste i første steg
  • Når du blir bedt om å angi stasjonsbokstav, velg enheten du ønsker å kopiere passordet til.
  • Skriv inn kontoens passord når du blir bedt om det

Konfigurer sperrefunksjoner

Sperrefunksjoner hjelper deg med å kontrollere og sperre for hva enkelte eller alle brukere kan gjøre. Du kan bestemme hvilke tidspunkt en bruker kan benytte datamaskinen, hvilke typer spill de kan spille, og hvilke programmer de kan kjøre. Hvis brukeren prøver å starte ett blokkert program eller spill vil han få beskjed om at dette er blokkert. Brukeren kan da trykke på en link, og be om adgang. Du kan da gi tilgang ved å skrive inn ditt (eller en administrators) brukernavn og passord.

For å konfigurere sperrefunksjoner må du være pålogget som administrator. Brukerne du ønsker å kontrollere må være standard brukerkontoer.

Det finnes også tredjeparts tillegg til Sperrefunksjonene som kan gi enda flere kontrollfunksjoner, for eksempel over Internett bruk.

Hvordan ta i bruk Sperrefunksjoner:

1. I søkefeltet på Startmenyen skriver du ”Sperrefunksjon”

2. Velg Sperrefunksjoner fra listen
image

3. I vinduet for Sperrefunksjoner som nå dukker opp vil du se en liste over alle definerte brukere på datamaskinen. Du kan nå velge brukeren du ønsker å konfigurere sperrefunksjoner på ved å dobbeltklikke på den.
image

· Det neste vinduet du får opp benyttes for å slå Sperrefunksjonen av og på for den angitte brukeren. Ved å velge ”På, fremtving gjeldene innstillinger” blir valgene for Sperre innstillinger aktive.
image

· For eksempel kan du velge Tidsbegrensninger og styre når brukeren kan benytte datamaskinen. Om brukeren prøver å logge på i et blokkert tidsrom vil han få beskjed om at kontoen ikke er tillatt brukt på nåværende tidspunkt. Om brukeren er pålogget når tidsbegresningen inntrer vil brukeren få beskjed, og deretter logget av datamaskinen.
image

· Du kan også sperre spill basert på klassifisering. Det betyr at du kan blokkere spill som inneholder Diskriminering, Narkotika, Sex, er skremmende, har upassende språkbruk eller inneholder vold. Du kan også definere hvilke aldersgrenser spillet må være tilpasset for.
image

· Det er også mulig å påvirke eksplisitt hvilke spill på datamaskinen brukeren får spille, eller som er blokkert for denne brukeren.
image

· På samme måte som med spill kan du også bestemme hvilke programmer brukeren skal få lov til å benytte. Om du tar i bruk denne funksjonen må du velge alle programmene som brukeren faktisk får kjøre.
image

Da har vi vært igjennom hvordan man kan sette opp brukerkontoer, og begrense hva disse får lov til. Håper dette er til nytte for flere der ute Smile

Guide/Windows 7

En liten introduksjon til bibliotek (Library) i Windows 7

Posted by ragnar harper on

Ofte vil du ha behov for å organisere same type informasjon i ulike mapper. For eksempel kan det være at du har bilder liggende i din private mappe, samt i mapper du deler med andre. Eller du kan ha arrangert bildene dine i mapper av andre årsaker. Ved å bruke bibliotek kan du samle alle disse mappene under ett felles navigasjonspunkt. Et bibliotek kan inneholde mapper fra ulike lokasjoner, for eksempel ulike disker eller til og med nettverkslokasjoner. Gjennom biblioteket kan du finne alle disse filene fra ett og samme sted.

Som standard kommer Windows 7 med biblioteker for Dokumenter, Bilder, Musikk og Video.

Hvorfor bruke bibliotek?

Bibliotek har flere egenskaper enn standard mapper. For eksempel kan du i et bibliotek vise frem filer uavhengig av hvilke mapper de ligger i. Du kan med andre ord bruke andre egenskaper ved fila for å bestemme hvordan filene skal grupperes.

Standardvisningen gir deg en visning gruppert etter mapper.

image

Du kan selv velge hvilken egenskap du ønsker å gruppere innholdet i biblioteket på gjennom å endre ”Ordne etter”.

For eksempel har jeg merket bildene mine med nøkkelord (tagg) og kan derfor enkelt gruppere bildene mine etter tagg.

image

Merk at bildene er gruppert etter tagg uavhengig av hvilken mappe de ligger i – så lenge mappen er en del av bibliotekets lokasjoner.

Her viser jeg bildene ordnet etter dag.

image

Hvordan endre hvilke lokasjoner som finnes i ett bibliotek

1. Start Windows Utforsker

2. Høyreklikk på biblioteket ”Dokumenter”, og velg Egenskaper fra menyen.

image

3. Du kan nå se hvilke lokasjoner som er inkludert i biblioteket under ”Bibliotekplasseringer”. Du kan legge til andre mapper ved å trykke ”Inkluder en mappe”. Du kan også fjerne en lokasjon ved å markere den i listen og trykke ”Fjern”.
For å bestemme hva som er standard lagringssted for nye dokumenter i biblioteket markerer du mappen du vil skal være standardvalget, og trykker ”Angi lagringsplassering”.

image

Figur : Egenskaper til bibliotek

Som du ser av figuren over så er standard mappe for nye filer i biblioteket ”Mine Dokumenter” (du ser det av haken som er plassert på venstre side av Mine dokumenter i listen). Det betyr at filer jeg legger inn i biblioteket havner i denne mappen om jeg ikke aktivt velger en annen mappe.

Om du ønsker å lagre i en annen lokasjon kan du velge fra alle bibliotekets lokasjoner i Windows Utforsker treet. Dette er vist i figuren under. Ved å velge Felles dokumenter fra denne listen kan jeg gå inn i den mappen.

image

Si ifra om det er andre beskrivelser eller guider dere vil jeg skal skrive Smile

Oppdatering 19.09 : Legge til lokasjoner fra delte mapper (network shares, unc paths osv)

Om du får melding om at lokasjonen ikke kan inkluderes fordi den ikke er indeksert kan du omgå dette ved å benytte andre verktøy for å legge til lokasjonen.

image

Du finner ett enkelt verktøy på http://zornsoftware.talsit.info/?p=3 som hjelper deg med dette.

Powershell/Windows 7

Bluescreen på maskina mi!!

Posted by ragnar harper on

Maskina fikk blåskjerm her om dagen , og det var lenge siden sist. Endelig får jeg prøvd litt troubleshooting, tenkte jeg.

I min iver fyrte jeg opp maskina igjen – og fant memory.dmp i c:\windows mappa. Jeg startet WinDbg som jeg har installert på maskina (og som jeg har satt opp med Symbols) og lastet inn minnedumpen.

Ganske raskt fikk jeg følgende skjermbilde:

image

Probably caused by : bcmw1664.sys .

Da måtte jeg jo finne ut hvem som har denne fila – og det står jo i registry – nemlig under HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

Så mitt neste steg blir da å fyre opp Powershell, og jeg lister ut alt som er under denne nøkkelen i registry. Det viser seg å være ganske mye, så derfor lokaliserer jeg den med følgende Powershell kommando:

get-childitem -path hklm:\System\CurrentControlSet\Services | foreach-object {if((Get-ItemProperty $_.Psath).ImagePath -match "bcmwl664.sys") {Get-ItemProperty $_.PSPath | format-list}}

Ikke overraskende ser det slik ut:

image

Broadcom Network adapter …

Neste steget blir da å finne ut om jeg har oppdatert driver 🙂

Nok en spennende dag – gjort enklere med Powershell 🙂

Windows 7

Windows 7 , SSD og Trim støtte

Posted by ragnar harper on

Ettersom at Windows 7 støtter Trim på SSD disker, er det mange som spør om hvordan dette kan konfigureres i Windows 7.

Om du har Trim støtte på din SSD disk vil dette skje automatisk ved ulike operasjoner som krever opprydding, slik som sletting.

Om TRIM er slått på i Windows kan du se med følgende kommando:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Om resultatet er 0, er det PÅ, om det er 1 er det deaktivert.

image

Powershell/Windows 7

Scripting av Windows 7 Libraries

Posted by ragnar harper on

Gjennom et prosjekt jeg deltar fikk vi behov for å scripte bibliotekene i Windows 7 (Libraries eller Bibliotek om du vil). Det viste seg at dette ikke var direkte tilgjenglig i Powershell, men at funksjonaliteten lå i shell32.dll med eksemplene i C. Alt lå an til at vi måtte benytte p/invoke i Powershell – noe man selvsagt kan gjøre. Heldigvis hadde noen fikset en .NET applikasjon, og jeg benyttet dll filene derfra, og jobben ble mye mindre 🙂

Denne gangen prøver jeg CodePlex, så du kan laste ned siste versjon av scriptet herfra:  http://windowslibrariespsh.codeplex.com

Release Notes

Short install guide:
(Extract to one of your folders given in $ENV:PSModulePath to simplify usage.)
Steps to install to your Modules folder:
Extract content from zip file to
~/documents/windowspowershell/modules/Windows7Library
If you don`t have the Modules folder in your WindowsPowershell folder, just create it.
From inside your Powershell session type the following command:
Import-Module Windows7Library


PLEASE NOTE
If this fails, please check that you allow scripts to run. If you demand Signed scripts, this script is not signed.
Also note that you might have to Unblock the file (as the file is downloaded from the Internet).
This should be done on the file Windows7Library.psm1 that you just extracted. (Right-Click the file, Properties and Unblock)


The commands inside the module is:
*Get-Library
*Add-Library
*Get-LibraryFolder
*Set-LibraryFolder
*Add-LibraryFolder
*Remove-LibraryFolder
*Get-KnownFolder

How to use?

Get-KnownFolder

To see all the knownfolders:
Get-KnownFolder -list
To get the path to the Documents Library
(Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path

Get-Library

To read the Documents Library object:
$library=Get-Library (Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path
Your could now play with the Library object:
$library | get-member

Get-LibraryFolder

Returns a list of the defined library folders
Get-LibraryFolder (Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path

Add-LibraryFolder

Adds an path to the library
Add-LibraryFolder -LibraryPath(Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path "\\server\share\folder"

Remove-LibraryFolder

Removes an defined library folder
Remove-LibraryFolder -LibraryPath (Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path "\\server\share\folder"

Set-LibraryFolder

Set-LibraryFolder lets you define the default save folder for the library (note that the folder must be included in the library)
Set-LibraryFolder -LibraryPath (Get-KnownFolder "DocumentsLibrary").Path -DefaultSaveFolder "c:\docs"

Add-Library

With Add-Library you could create your own Libraries
Add-Library -Name "My Own Library" -Path "c:\users\user\Documents\"
(note that path here is where to store the library file (library-ms)

Have fun with this, and please, let me know of any improvments 🙂

Exchange 2010/TechNet Live/Virtualisering/Windows 7/Windows Server 2008 R2

Ny runde med TechNet Live!

Posted by ragnar harper on

Tradisjon tro nærmer høstens TechNet Live runde seg. Denne gangen med en spennende agenda fokusert på Windows 7, Windows Server 2008 R2 og Exchange 2010.
Selv skal jeg holde sesjoner på Exchange 2010 nyheter, virtualisering og en spennende sesjon på tips og triks iforbindelse med effektiv administrasjon.(Enklere administrasjon av dine miljøer)  Jeg har tenkt å blogge idagene fremover om de ulike sesjonene jeg skal holde. Jeg oppfordrer alle som har innspill til tema jeg bør ta opp om å komme med disse, enten per epost eller på twitter.

Hva er mine planer for sesjonen Enklere administrasjon av dine miljøer?

“I denne sesjonen ser vi nærmere på erfaringer vi har gjort oss iløpet av nesten 10 år med Active Directory. Det vil bli en gjennomgang av Active Directory infrastruktur og hvordan denne fungerer. Her vi du kunne lære om SPN(Service Principal Names), autentisering,  read-only domain controllers og andre tips rundt Active Directory. Sesjonen er demotung, og vil også gi en innføring i PowerShell. Scriptingspråket som hjelper deg å atumatisere arbeidsoppgaver på din infrastruktur.”

Her er de punktene jeg har tenkt å fokusere på:

 • Active Directory
 • Autentisering
 • Service Principal Names (SPN)
 • Read-only domain controllers
 • Roller og deres funksjon i AD (FSMO)
 • Ulike Active Directory Modi – når velge hva?
 • Powershell støtte i Active Directory i Windows Server 2008 R2

MEN! Denne gangen ønsker jeg også innspill fra dere – er det problemstillinger dere mener jeg bør ta opp? Fortell meg!

Du finner fullstendig agenda og datoer for de ulike byene – samt påmelding – her : http://www.microsoft.com/norge/msdn_technet_live/agenda.aspx

Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2

Noen kjekke snarveier

Posted by ragnar harper on

Her er en liste med noen av mine favoritt snarveier.

Du sparer en god del klikk gjennom en arbeidsdag om du behersker disse 🙂

 

Windows Åpne eller lukke Start-menyen
Windows+Pause Viser System Properties
Windows + D Viser skrivebordet (trykk en gang til for å legge tilbake vinduene slik de var)
Windows+M Minimer alle vinduene
Windows+Shift+M Legg tilbake minimerte vinduer slik de var før minimering
Windows+E Windows Explorer
Windows+F Søk
Ctrl+Windows+F Søk etter datamaskiner(på et nettverk)
Windows+L Lås datamaskinen (eller bytt bruker)
Windows+R Åpne Run dialogboksen
Windows+Tab Bla igjennom åpne vinduer (Flip3D)
Ctrl+Windows+B Åpne programmet som viste en beskjed på oppgavelinjen
Windows+Space Vis skrivebordet
Windows+Pil Opp Maksimer vinduet
Windows+Home Minimer alle vinduer bortsett fra det aktive
Windows+Shift+Høyre/venstre piltast Flytt et vindu fra en skjerm til en annen
Windows+P Dialogboks for Prosjektor presentasjonmodus
Windows+X Åpne Windows Mobility Center
Windows 7/Windows Server 2008 R2

Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er ferdig!

Posted by ragnar harper on

Windows 7 og Windows Server 2008 R2 ble i dag RTM (Released to manufacturing). Det betyr at de har fått de nødvendige signaturer på at de er ferdige.

For de av oss som har brukt Windows 7 og Windows Server 2008 R2 er vel ikke dette noen overraskelse, men det er alltid hyggelig 🙂

Nå må vi kun vente til de blir tilgjenglige 🙂

http://windowsteamblog.com/blogs/windows7/archive/2009/07/22/windows-7-has-been-released-to-manufacturing.aspx