Category Archives

5 Articles

Cloud Computing/Infrastruktur2.0/TechNet Live/webcasts

Webcast fra Technet Live

Posted by ragnar harper on

Mine tre sesjoner om “Infrastruktur 2.0” fra Technet Live er publisert på Edge Smile

I disse to sesjonene vil du få en oversikt over begreper innenfor infrastruktur og nettsky. Begreper og uttrykk vil bli satt i stystem og klargjort. Du vil få en oversikt over de viktigste områdene innenfor cloud computing og hva dette har å si for IT-teknikere i fremtiden.

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-1-infrastruktur-2.0-introduksjon-del-1.aspx?query=1

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-2-infrastruktur-2.0-del-1-forts.aspx?query=1

Den tredje sesjonen handler om IT-teknikerens rolle i nettskyen. Nye muligheter kommer med cloud computing og mange av disse vil bli beskrevet i denne sesjonen.

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-3-infrastruktur-2.0-del-2.aspx?query=1

Hyper-V/TechNet Live/Virtualisering/Windows Server 2008 R2

TechNet Live – Virtualiser din Infrastruktur

Posted by ragnar harper on

På neste runde av TechNet Live skal jeg også prate om virtualisering, med fokus på nyheter i Hyper-V R2 versjonen. Skal du benytte virtualisering på Microsoft plattformen, så kommer du heller ikke unna System Center produktene – så jeg tenkte vi skulle bli litt kjent med de også.

Mitt planlagte fokus er :

  • Nyheter i Hyper-V R2
  • System Center og hjelp til virtualisering
  • Hva gir System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 deg?

Som i min tidligere post etterspør jeg innspill fra dere om konkrete ting jeg bør ta med! Kom igjen – gi meg innspill!!

Start gjerne en debatt på twitter eller send meg en epost!

Exchange 2010/TechNet Live/Virtualisering/Windows 7/Windows Server 2008 R2

Ny runde med TechNet Live!

Posted by ragnar harper on

Tradisjon tro nærmer høstens TechNet Live runde seg. Denne gangen med en spennende agenda fokusert på Windows 7, Windows Server 2008 R2 og Exchange 2010.
Selv skal jeg holde sesjoner på Exchange 2010 nyheter, virtualisering og en spennende sesjon på tips og triks iforbindelse med effektiv administrasjon.(Enklere administrasjon av dine miljøer)  Jeg har tenkt å blogge idagene fremover om de ulike sesjonene jeg skal holde. Jeg oppfordrer alle som har innspill til tema jeg bør ta opp om å komme med disse, enten per epost eller på twitter.

Hva er mine planer for sesjonen Enklere administrasjon av dine miljøer?

“I denne sesjonen ser vi nærmere på erfaringer vi har gjort oss iløpet av nesten 10 år med Active Directory. Det vil bli en gjennomgang av Active Directory infrastruktur og hvordan denne fungerer. Her vi du kunne lære om SPN(Service Principal Names), autentisering,  read-only domain controllers og andre tips rundt Active Directory. Sesjonen er demotung, og vil også gi en innføring i PowerShell. Scriptingspråket som hjelper deg å atumatisere arbeidsoppgaver på din infrastruktur.”

Her er de punktene jeg har tenkt å fokusere på:

  • Active Directory
  • Autentisering
  • Service Principal Names (SPN)
  • Read-only domain controllers
  • Roller og deres funksjon i AD (FSMO)
  • Ulike Active Directory Modi – når velge hva?
  • Powershell støtte i Active Directory i Windows Server 2008 R2

MEN! Denne gangen ønsker jeg også innspill fra dere – er det problemstillinger dere mener jeg bør ta opp? Fortell meg!

Du finner fullstendig agenda og datoer for de ulike byene – samt påmelding – her : http://www.microsoft.com/norge/msdn_technet_live/agenda.aspx