Category Archives

6 Articles

Kommandolinje/tips&triks/Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2

Når en installasjon stopper–fordi restart er påkrevd….

Posted by ragnar harper on

Og man allerede har restartet mange ganger?

Dette stoppet en installasjon hos en kunde av meg. Det mest åpenbare å se etter når slikt inntreffer er  å sjekke for PendingFileRenameOperations under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager.

Denne fantes ikke i dette tilfellet.

Kunden fortalte videre at maskinen nettopp var blitt patchet opp – jeg sjekket derfor om verdien RebootRequired fantes i  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\AutoUpdate

Som du sikkert har gjettet nå, denne fantes heller ikke.

Nå tenkte jeg at det ikke skader å kjøre pendmoves.exe fra Sysinternals (http://live.sysinternals.com).
Som vanlig og kan man si forventet – pendmoves.exe fant en masse filer som som forårsaket at en restart var påkrevd.

Disse lå under PendingFileRenameOperations under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet001\Control\SessionManager

Jeg fjernet denne verdien herfra – og voila – installasjonen fortsatte.

Kommandolinje

Kort om FSUTIL.exe

Posted by ragnar harper on
FSUTIL.EXE

(Windows XP/2003/Vista/2008)
(krever administrative rettigheter)

Fil og volum spesifikke kommandoer for blant annet hardlink og kvotehåndtering.

Opprette hardlink

FSUTIL hardlink create <nytt navn> <eksisterende navn>
FSUTIL hardlink create c:\foo.txt c:\bar.txt

Opprette ny fil av bestemt størrelse

FSUTIL file createnew <filnavn>
FSUTIL file createnew c:\foo.txt 5000

Liste alle stasjoner (også oppkoblede og stasjoner opprettet med subst)

FSUTIL fsinfo drives

Håndtering av kvoter (quota)

FSUTIL quota { query | disable | track | enforce } C:

Liste ut brudd på kvotetildeling:

FSUTIL quota violations

Liste ut filer etter brukernavn

FSUTIL file findbysid <brukernavn> <katalog>
FSUTIL file findbysid Ragnar c:\users

Kommandolinje

Liste ut filer basert på eier– FSUtil

Posted by ragnar harper on

Hvis du bruker quota på et NTFS volume kan du liste ut filer etter eier med FSUtil kommandoen:

FSUTIL file findbysid <brukernavn> <katalog>
FSUTIL file findbysid Ragnar c:\users

Jeg tenker å organisere kommandoer under wiki´en på harper.no etter hvert som jeg får tid. Har du noen spesielle ønsker så hører jeg fra deg 🙂

Kommandolinje

Bruk av VSSAdmin.exe

Posted by ragnar harper on

Vista, Windows Server 2008,Windows XP, Windows Server 2003)

VssAdmin brukes til å håndtere volume shadow copy tjenesten.

Liste ut informasjon om volume shadow (plassering og plassbruk)
vssadmin list shadowstorage

Endre plassbegrensninger eller plassering:
vssadmin resize shadowstorage /for=C: /On=D: /Maxsize=500MB

Eksemplet over endrer shadow kopiene for C: til å ligge på D:, i tillegg kan volume shadow kopiene maks benytte 500 mb. Hvis ikke maxsize angis er det ingen grense på hvor mye plass den kan benytte. Kravet er at MaxSize er 300MB eller høyere, og kan angis med KB,MB,GB,TB,PB og EB. Hvis du ikke angir suffiks, så beregnes størrelsen i bytes.

Kommandolinje/Windows Server 2008

Bruk av dfsrmig.exe

Posted by ragnar harper on

DFSRmig.exe

(Windows Server 2008)

Kommandoen dfsrmig.exe lar deg migrere fra NTFRS replikering til DFSR replikering av SYSVOL.
Dette kan gjøres når domain functional level er satt til Windows Server 2008

Prosessen er og verktøyet gir:

  • enkel og krever minimalt med input
  • er designet med tanke på å gjøre operasjonen med lav risiko og minimalt med nedetid
  • gir oversikt og mulighet til å "commite" replikeringen over til DFSR når alt er oppe og fungerer
  • er reverserbar – kan gå tilbake (rolled back) til NTFRS
  • beskrives som robust, feiltolerant og håndterer forsinkelser – kan altså brukes på migrering av domenekontrolellere i fjerne lokasjoner også