Category Archives

4 Articles

Exchange/Exchange 2010/Outlook 2010

Autocomplete av adresser i Outlook 2010

Posted by ragnar harper on

Av og til hender det at automatisk fullføring av adresser i Outlook må nullstilles. I versjoner av Outlook før 2010 ligger denne “cachen” i .NK2 filer i brukerens profil.
Om du trenger å overføre dem eller slette dem, så jobber du med disse filene – noe det finnes mange nyttige verktøy som kan hjelpe deg med.

I Outlook 2010 er derimot denne cachen flyttet inn i brukerens postboks som ett skjult element. Med andre ord benyttes ikke disse NK2 filene som før.
Den store fordelen med dette er selvsagt at cachen for automatisk fullføring flyttes med postboksen, og ikke som en del av Outlook profilen.

Derimot fungerer ikke de gamle verktøyene og metodene for å slette cachen – men fortvil ikke – det har blitt enklere enn før.

Fjerning av denne cachen er nå en Outlook parameter, og du kan fjerne cachen ved å starte outlook.exe med parameteren cleanautocompletecache på denne måten:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe /cleanautocompletecache

Nå vil cachen for automatisk fullføring av adresser være nullstillt. Og husk at selv om automatisk fullføring av adresser er kjekt – så er det ikke ment å erstatte adresseboken.

For en  oversikt over parametre som er tilgjenglig i de ulike Outlook versjonene kan du ta en titt her : http://www.howto-outlook.com/howto/commandlineswitches.htm

Exchange

4,7 millioner brukere bytter fra Notes til Exchange/Sharepoint i løpet av ett år

Posted by ragnar harper on

Det er flere og flere som får øynene opp for Microsofts produkter for epost og samhandling. Det rapporteres om 4,7 millioner brukere som bytter fra Notes til Microsoft Exchange&Sharepoint. 

“In our last fiscal year (July 2008 – June 2009), more than 4.7 million people began the switch to Exchange and SharePoint from Notes.  In today’s economic climate, this is strong testimony to the cost-savings and efficiency gains that companies can get by moving off Notes.“ – http://blogs.technet.com/uc/archive/2009/07/23/notes.aspx

Exchange

HERO – Møteromsoversikt for Exchange

Posted by ragnar harper on

Med Exchange Ressursoversikt kan du enkelt vise oppsummerende oversikt over bruk av ressurser. Det beste eksemplet er å lage oversikt over møterom, og bruken av disse. Men det kan også være leiebiler, avtaler eller annet du ønsker å vise. Webapplikasjonen virker både mot Exchange 2003 og Exchange 2007.

Layout styres av .NET 2.0 masterpages og ei stylesheet fil. Det er enkelt å tilpasse til det layout du ønsker.

Exchange Ressursoversikt leser brukere fra angitte OU´er eller fra fil, og presenterer disse i en helhetlig liste. Som standard kommer Exchange Ressursoversikt med følgende visninger:

· Standard

· Rapport

· Schedule

· Full Schedule

Du henter frem visningene ved å bruke URL angivelse. URL kan ta parameter for dato og OU, slik at du enkelt kan vise ulike grupperinger og datoer.

Standard:

clip_image002

I standard visning vises dagens møter som ikke er fullførte (sluttidspunktet er ikke passert). Etter hvert som sluttidspunktene passeres fjernes møtene fra lista. Denne visningen har i tillegg mulighet for en rulletekst, som for eksempel kan brukes til å ønske møtedeltakere velkommen.

Standard visning kan gjerne benyttes på en stor skjerm i tilknyttning til resepsjon eller ankomst areal.

Rapport

clip_image002[4]

I rapport visningen kan du velge å se møter idag, imorgen, i overmorgen, neste fem dager osv. Denne visningen er godt egnet til rengjøringspersonell , vakter eller andre som trenger oversikt over hvordan ressursene skal benyttes fremover.

Schedule

I Schedule visningen får du alle ressursene listet opp, om de er opptatte eller ikke.

Ved å holde musmarkøren over ressursnavnet får du frem opplysninger om ressursen. For et møterom kan dette være opplysinger som Antall plasser, Utstyr og plassering. Holder du musmarkøren over ”opptatt” tidspunkt vil du få frem møtets emne og hvem som er eier av møtet.

Schedule visningen viser mellom klokken 07 og 1630

clip_image004

Full Schedule

Forskjellen mellom Schedule og FullSchedule er at FullSchedule viser mellom klokken 07 og 22.

clip_image006

Hvis du har lyst til å lære mer – ta kontakt!

Exchange/Powershell

Script som starter Exchange 2007 services som er stoppet

Posted by ragnar harper on

I forbindelse med Exchange kursene trenger vi en del ganger å starte servicer som vi har stoppet, eller kommer opp i status stopped ved oppstart.
Jeg skrev dette enkle scriptet som skal være ganske enkelt å forstå 🙂 Det kjøres på hver Exchange server, analyserer hvilke tjenester den trenger som ikke kjører, og starter disse.

# Scriptname start-StoppedExchangeService.ps1
#Script start
$groups=test-servicehealth | select ServicesNotRunning
foreach($group in $groups)
{
  foreach($service in $group.ServicesNotRunning)
  {
    $testService=Get-Service $service
    if($testService.Status -eq "Stopped")
    {
        start-service $service
    }
  }
}

#Script end