Category Archives

2 Articles

Exchange/Exchange 2010/Outlook 2010

Autocomplete av adresser i Outlook 2010

Posted by ragnar harper on

Av og til hender det at automatisk fullføring av adresser i Outlook må nullstilles. I versjoner av Outlook før 2010 ligger denne “cachen” i .NK2 filer i brukerens profil.
Om du trenger å overføre dem eller slette dem, så jobber du med disse filene – noe det finnes mange nyttige verktøy som kan hjelpe deg med.

I Outlook 2010 er derimot denne cachen flyttet inn i brukerens postboks som ett skjult element. Med andre ord benyttes ikke disse NK2 filene som før.
Den store fordelen med dette er selvsagt at cachen for automatisk fullføring flyttes med postboksen, og ikke som en del av Outlook profilen.

Derimot fungerer ikke de gamle verktøyene og metodene for å slette cachen – men fortvil ikke – det har blitt enklere enn før.

Fjerning av denne cachen er nå en Outlook parameter, og du kan fjerne cachen ved å starte outlook.exe med parameteren cleanautocompletecache på denne måten:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe /cleanautocompletecache

Nå vil cachen for automatisk fullføring av adresser være nullstillt. Og husk at selv om automatisk fullføring av adresser er kjekt – så er det ikke ment å erstatte adresseboken.

For en  oversikt over parametre som er tilgjenglig i de ulike Outlook versjonene kan du ta en titt her : http://www.howto-outlook.com/howto/commandlineswitches.htm

Exchange 2010/TechNet Live/Virtualisering/Windows 7/Windows Server 2008 R2

Ny runde med TechNet Live!

Posted by ragnar harper on

Tradisjon tro nærmer høstens TechNet Live runde seg. Denne gangen med en spennende agenda fokusert på Windows 7, Windows Server 2008 R2 og Exchange 2010.
Selv skal jeg holde sesjoner på Exchange 2010 nyheter, virtualisering og en spennende sesjon på tips og triks iforbindelse med effektiv administrasjon.(Enklere administrasjon av dine miljøer)  Jeg har tenkt å blogge idagene fremover om de ulike sesjonene jeg skal holde. Jeg oppfordrer alle som har innspill til tema jeg bør ta opp om å komme med disse, enten per epost eller på twitter.

Hva er mine planer for sesjonen Enklere administrasjon av dine miljøer?

“I denne sesjonen ser vi nærmere på erfaringer vi har gjort oss iløpet av nesten 10 år med Active Directory. Det vil bli en gjennomgang av Active Directory infrastruktur og hvordan denne fungerer. Her vi du kunne lære om SPN(Service Principal Names), autentisering,  read-only domain controllers og andre tips rundt Active Directory. Sesjonen er demotung, og vil også gi en innføring i PowerShell. Scriptingspråket som hjelper deg å atumatisere arbeidsoppgaver på din infrastruktur.”

Her er de punktene jeg har tenkt å fokusere på:

  • Active Directory
  • Autentisering
  • Service Principal Names (SPN)
  • Read-only domain controllers
  • Roller og deres funksjon i AD (FSMO)
  • Ulike Active Directory Modi – når velge hva?
  • Powershell støtte i Active Directory i Windows Server 2008 R2

MEN! Denne gangen ønsker jeg også innspill fra dere – er det problemstillinger dere mener jeg bør ta opp? Fortell meg!

Du finner fullstendig agenda og datoer for de ulike byene – samt påmelding – her : http://www.microsoft.com/norge/msdn_technet_live/agenda.aspx