Webcast fra Technet Live

Mine tre sesjoner om “Infrastruktur 2.0” fra Technet Live er publisert på Edge Smile

I disse to sesjonene vil du få en oversikt over begreper innenfor infrastruktur og nettsky. Begreper og uttrykk vil bli satt i stystem og klargjort. Du vil få en oversikt over de viktigste områdene innenfor cloud computing og hva dette har å si for IT-teknikere i fremtiden.

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-1-infrastruktur-2.0-introduksjon-del-1.aspx?query=1

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-2-infrastruktur-2.0-del-1-forts.aspx?query=1

Den tredje sesjonen handler om IT-teknikerens rolle i nettskyen. Nye muligheter kommer med cloud computing og mange av disse vil bli beskrevet i denne sesjonen.

http://technet.microsoft.com/nb-no/edge/technet-live-2010-spor-2-sesjon-3-infrastruktur-2.0-del-2.aspx?query=1