En liten introduksjon til bibliotek (Library) i Windows 7

Ofte vil du ha behov for å organisere same type informasjon i ulike mapper. For eksempel kan det være at du har bilder liggende i din private mappe, samt i mapper du deler med andre. Eller du kan ha arrangert bildene dine i mapper av andre årsaker. Ved å bruke bibliotek kan du samle alle disse mappene under ett felles navigasjonspunkt. Et bibliotek kan inneholde mapper fra ulike lokasjoner, for eksempel ulike disker eller til og med nettverkslokasjoner. Gjennom biblioteket kan du finne alle disse filene fra ett og samme sted.

Som standard kommer Windows 7 med biblioteker for Dokumenter, Bilder, Musikk og Video.

Hvorfor bruke bibliotek?

Bibliotek har flere egenskaper enn standard mapper. For eksempel kan du i et bibliotek vise frem filer uavhengig av hvilke mapper de ligger i. Du kan med andre ord bruke andre egenskaper ved fila for å bestemme hvordan filene skal grupperes.

Standardvisningen gir deg en visning gruppert etter mapper.

image

Du kan selv velge hvilken egenskap du ønsker å gruppere innholdet i biblioteket på gjennom å endre ”Ordne etter”.

For eksempel har jeg merket bildene mine med nøkkelord (tagg) og kan derfor enkelt gruppere bildene mine etter tagg.

image

Merk at bildene er gruppert etter tagg uavhengig av hvilken mappe de ligger i – så lenge mappen er en del av bibliotekets lokasjoner.

Her viser jeg bildene ordnet etter dag.

image

Hvordan endre hvilke lokasjoner som finnes i ett bibliotek

1. Start Windows Utforsker

2. Høyreklikk på biblioteket ”Dokumenter”, og velg Egenskaper fra menyen.

image

3. Du kan nå se hvilke lokasjoner som er inkludert i biblioteket under ”Bibliotekplasseringer”. Du kan legge til andre mapper ved å trykke ”Inkluder en mappe”. Du kan også fjerne en lokasjon ved å markere den i listen og trykke ”Fjern”.
For å bestemme hva som er standard lagringssted for nye dokumenter i biblioteket markerer du mappen du vil skal være standardvalget, og trykker ”Angi lagringsplassering”.

image

Figur : Egenskaper til bibliotek

Som du ser av figuren over så er standard mappe for nye filer i biblioteket ”Mine Dokumenter” (du ser det av haken som er plassert på venstre side av Mine dokumenter i listen). Det betyr at filer jeg legger inn i biblioteket havner i denne mappen om jeg ikke aktivt velger en annen mappe.

Om du ønsker å lagre i en annen lokasjon kan du velge fra alle bibliotekets lokasjoner i Windows Utforsker treet. Dette er vist i figuren under. Ved å velge Felles dokumenter fra denne listen kan jeg gå inn i den mappen.

image

Si ifra om det er andre beskrivelser eller guider dere vil jeg skal skrive Smile

Oppdatering 19.09 : Legge til lokasjoner fra delte mapper (network shares, unc paths osv)

Om du får melding om at lokasjonen ikke kan inkluderes fordi den ikke er indeksert kan du omgå dette ved å benytte andre verktøy for å legge til lokasjonen.

image

Du finner ett enkelt verktøy på http://zornsoftware.talsit.info/?p=3 som hjelper deg med dette.