Daily Archives

One Article

Powershell/Windows 7

Bluescreen på maskina mi!!

Posted by ragnar harper on

Maskina fikk blåskjerm her om dagen , og det var lenge siden sist. Endelig får jeg prøvd litt troubleshooting, tenkte jeg.

I min iver fyrte jeg opp maskina igjen – og fant memory.dmp i c:\windows mappa. Jeg startet WinDbg som jeg har installert på maskina (og som jeg har satt opp med Symbols) og lastet inn minnedumpen.

Ganske raskt fikk jeg følgende skjermbilde:

image

Probably caused by : bcmw1664.sys .

Da måtte jeg jo finne ut hvem som har denne fila – og det står jo i registry – nemlig under HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

Så mitt neste steg blir da å fyre opp Powershell, og jeg lister ut alt som er under denne nøkkelen i registry. Det viser seg å være ganske mye, så derfor lokaliserer jeg den med følgende Powershell kommando:

get-childitem -path hklm:\System\CurrentControlSet\Services | foreach-object {if((Get-ItemProperty $_.Psath).ImagePath -match "bcmwl664.sys") {Get-ItemProperty $_.PSPath | format-list}}

Ikke overraskende ser det slik ut:

image

Broadcom Network adapter …

Neste steget blir da å finne ut om jeg har oppdatert driver 🙂

Nok en spennende dag – gjort enklere med Powershell 🙂