Infrastruktur 2.0 – en liten guide

Nå som ferien er over er det vel på tide å få skrevet litt igjen. Jeg har de siste to årene jobbet mye med det jeg kaller “Infrastruktur 2.0”, og jeg har tenkt å skrive en liten artikkel serie om dette.

IT-industrien har vært igjennom en del endringer også tidligere, og denne gangen skjer det virkelig ett paradigmeskifte. Jeg tenker selvsagt på nettskyen. Skal du jobbe i IT de kommende årene bør du sette deg grundig inn i nettskyen. (og Powershell bør du uansett beherske….)

Infrastruktur 2.0 handler om hvordan vi bygger en infrastruktur som er dynamisk og fleksibel, gir oss frigjøring fra fysisk lokasjon, samt støtter IT-løsninger lokalt, hos partnere og i nettskyen. De fleste kommer til å få hybrider – hvor de har løsninger kjørende flere steder.

Med en slik endring i tilnærming må vi også endre hvordan vi designer og implementerer grunnleggende komponenter i vår infrastruktur. Virtualisering er selvsagt en viktig egenskap for ditt datasenter – det samme gjelder automatisering og brukervennlige løsninger fjernadgang til ditt datasenter.  Vi må også strekke identiteten vår ut i nettskyen og til partnere, vi må ivareta informasjonsflyt mellom applikasjoner som kjører i ulike datasentre – og vi må sørge for informasjonssikkerhet uavhengig av den fysiske lokasjon til informasjonen.

Jeg tenker å ta for meg de siste elementene i denne serien – integrasjon mellom tjenestene, identitet og informasjonssikkerhet. Mitt fokus kommer til å ligge rundt Microsoft sine produkter og løsninger.