Windows 7 , SSD og Trim støtte

Ettersom at Windows 7 støtter Trim på SSD disker, er det mange som spør om hvordan dette kan konfigureres i Windows 7.

Om du har Trim støtte på din SSD disk vil dette skje automatisk ved ulike operasjoner som krever opprydding, slik som sletting.

Om TRIM er slått på i Windows kan du se med følgende kommando:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify

Om resultatet er 0, er det PÅ, om det er 1 er det deaktivert.

image