Backup av virtuelle maskiner på Hyper-V med Windows Backup

Det er mulig å benytte VSS for å ta backup av virtuelle maskiner som kjører på Windows Server 2008. For å gjøre dette må du legge inn følgende registry nøkler for å registrere Hyper-V VSS Wirter med Windows Server Backup.

Du kan forøvrig liste dette ut med:

vssadmin list writers – {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}

Endring i registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WindowsServerBackup\Application Support\{66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}

Name: Application Identifier
Type: REG_SZ
Value: Hyper-V