Liste sertifikater som snart må fornyes

Hvis du ønsker å liste ut sertifikater som må fornyes iløpet av de neste 30 dagene kan du kjøre følgende certutil kommando:

certutil –view –restrict "NotAfter<=9/1/2008 08:00AM,NotAfter>=10/1/2008 08:00AM" –out "RequestID,RequesterName"

Kommandoen over lister ut sertifikater som må fornyes iløpet av september 2008.