Monthly Archives

8 Articles

Certificate Services/Windows Server 2008

Konfigurering av Online Responder

Posted by ragnar harper on

Vi har tidligere sett på installasjon av Online Responder tjenesten og konfigurering av CA relatert til online responder. Denne gangen skal vi se på hvilke konfigureringsalternativer vi har på Online Responder. Blant annet vil vi se på proxy, logging og sikkerhetsinnstillinger.

Konfigurering av Online Responder gjøres fra Online Responder Management konsollet. Du trenger rettigheter som lokal administrator.

Når du har starter Online Responder Management finner du din(e) online responder til venstre. Høyreklikk på den du ønsker å konfigurere, og trykk Properties. Du får nå opp et bilde med tre arkfaner; Web Proxy, Audit og Security.

Web Proxy

Under arkfanen web proxy kan du sette “Web Proxy Threads” og “Cached Entries”.
Web Proxy Threads  brukes til å spesifisere antallet tråder som er allokert for Online Responder. Med andre ord hvor mange klient forespørsler Online Responder kan håndtere samtidig. Å øke denne verdien betyr at man kan håndtere flere samtidige forespørsler, men også bruke mer minne.

Cached Entries spesifiserer antallet oppslag som kan caches i minnet.Anbefalt størrelse er mellom 1000 og 10 000.En høyere verdi vil bruke mer minne, men også frigjøre andre ressurser da det blir mindre oppslag og signering. Hvert oppslag som caches vil sånn ca ta 2KB (antatt ut fra en nøkkelstørrelse på 1024 bits på signeringssertifikatet.)

Audit

Her bestemmer du hvilke hendelser som skal logges til event loggen. Du kan velge mellom følgende hendelser:

 • Start/stop the online responder service
 • Changes to the online responder configuration
 • Changes to the online responder security settings
 • Requests submitted to the online responder
Security

Under Security kan du bestemme hvem som skal ha Read, Proxy Requests og Manage Online Responder rettigheter.

 • Read; lov til å lese konfigurasjonen på Online Responder
 • Manage Online Responder; lov til å administrere Online Responder
 • Proxy Requests;Lov til å proxye forespørsler til Online Responder gjennom grensesnittet IOCSP-RequestD.
Revocation konfigurering

En såkalt “revocation configuration” må finnes for hver CA som refererer en online responder. For å opprette en revocation konfigurering gjør du følgende:

 1. Start Online Responder Managemen med en bruker som har Manage Online Responder rettigheter
 2. Åpne navnet på Online Responder du ønsker å konfiguere (du vil se DNS navnet på denne i lista til venstre)
 3. Trykk på “Revocation Configuration”
 4. Høyreklikk på “Revocation Configuration” og velg “Add Revocation Configuration”
 5. Trykk “Next” på Getting Started … bildet
 6. På neste side (Name the Revocation Configuraton") skriver du inn et beskrivende navn for konfigurasjonen, og trykker “Next”
 7. Neste side (Select CA Certificate Location) gir deg tre valg:
  1. Select a certificate for an existing enterprise ca Dette valget brukes hvis du skal være online responder for en enterprise CA i samme forest. Sertifikatet hentes da fra Active Directory Domain Services
  2. Select a certificate from the local certificate store Bruk dette valget hvis sertifikatet finnes lokalt på online responder maskinen
  3. Import a certificate from a file Sertifikatet importeres fra fil
 8. Siden du kommer til å (Choose CA Certificate) avhenger av valget på punkt 7.
  1. Valgte du 7.1 får du velge hvilken CA i forest du skal bruke
  2. Valgte du 7.2 kan du velge CA sertifikat fra lokal sertifikat store
  3. Valgte du 7.3 velger du sertifikat fra filsystemet
 9. Nå skal du velge sertifikat å signere svarene med (Select Signing Certificate). Her kan du velge mellom manuell eller automatisk innrullering av OCSP signeringsertifikat. Trykk deretter “Next” og tilslutt “Finish”.
  MERK: Sertifikatet blir lagt inn i online responderens tjenestebrukerens certificate store. Du må altså peke certificate snapin mot service brukeren for online responder for å se dette sertifikatet
Exchange

HERO – Møteromsoversikt for Exchange

Posted by ragnar harper on

Med Exchange Ressursoversikt kan du enkelt vise oppsummerende oversikt over bruk av ressurser. Det beste eksemplet er å lage oversikt over møterom, og bruken av disse. Men det kan også være leiebiler, avtaler eller annet du ønsker å vise. Webapplikasjonen virker både mot Exchange 2003 og Exchange 2007.

Layout styres av .NET 2.0 masterpages og ei stylesheet fil. Det er enkelt å tilpasse til det layout du ønsker.

Exchange Ressursoversikt leser brukere fra angitte OU´er eller fra fil, og presenterer disse i en helhetlig liste. Som standard kommer Exchange Ressursoversikt med følgende visninger:

· Standard

· Rapport

· Schedule

· Full Schedule

Du henter frem visningene ved å bruke URL angivelse. URL kan ta parameter for dato og OU, slik at du enkelt kan vise ulike grupperinger og datoer.

Standard:

clip_image002

I standard visning vises dagens møter som ikke er fullførte (sluttidspunktet er ikke passert). Etter hvert som sluttidspunktene passeres fjernes møtene fra lista. Denne visningen har i tillegg mulighet for en rulletekst, som for eksempel kan brukes til å ønske møtedeltakere velkommen.

Standard visning kan gjerne benyttes på en stor skjerm i tilknyttning til resepsjon eller ankomst areal.

Rapport

clip_image002[4]

I rapport visningen kan du velge å se møter idag, imorgen, i overmorgen, neste fem dager osv. Denne visningen er godt egnet til rengjøringspersonell , vakter eller andre som trenger oversikt over hvordan ressursene skal benyttes fremover.

Schedule

I Schedule visningen får du alle ressursene listet opp, om de er opptatte eller ikke.

Ved å holde musmarkøren over ressursnavnet får du frem opplysninger om ressursen. For et møterom kan dette være opplysinger som Antall plasser, Utstyr og plassering. Holder du musmarkøren over ”opptatt” tidspunkt vil du få frem møtets emne og hvem som er eier av møtet.

Schedule visningen viser mellom klokken 07 og 1630

clip_image004

Full Schedule

Forskjellen mellom Schedule og FullSchedule er at FullSchedule viser mellom klokken 07 og 22.

clip_image006

Hvis du har lyst til å lære mer – ta kontakt!

Certificate Services/Windows Server 2008

Implementering av Online Responder i Windows Server 2008

Posted by ragnar harper on

I denne artikkelen vil jeg se på hva Online Responder i Windows Server 2008 er, og hvordan du kan implementere den.
Selv om det er mulig å installere Online Responder ved å følge en oppskrift som dette, anbefaler jeg deg å planlegge PKI installasjonen på forhånd. Det er ikke nødvendigvis enkelt å gjøre endringer i en PKI installasjon på et senere tidspunkt, da en del informasjon knyttes til sertifikatene som utstedes.

Nok advarsler, la oss se på Online Responder.

Hva er Online Responder?

En Online Responder er basert på protokollen OCSP (Online Certificate Status Protocol) og er en effektiv måte å sjekke ett bestemt sertifikats status. Istedet for at klienten laster ned en CRL (Certificate Revocation List)  som inneholder alle ugyldige sertifikater, sender klienten en forespørsel til en online responder om statusen til ett bestemt sertifikat. Online responder returnerer status kun for det forespurte sertifikatet. Det er kun Vista og Windows Server 2008 som støtter Online Responders “out-of-the-box”, men på tidligere versjoner av Windows kan man bruke tredjepartsleverandører som for eksempel Tumbleweed.

Installasjon av Online Responder

Online Responer kan implementeres etter at Active Directory Certificate Services er installert, men før sertifikater utstedes. Her er prosessen du kan følge for å implementere Online Responder:

Om du ikke allerede har installert Online Responder tjenesten må du gjøre dette.

 1. Installer rollen Active Directory Certificate Services
 2. På siden for “Select Role Services” velger du Online Responder
 3. Ta med alle påkrevde tjenester (du får isåfall varsell om dette)
 4. Fullfør veiviseren
Konfigurere CA til å benytte Online Responder

Deretter må du konfigurere CA til å utstede sertifikater med URL til Online Responder

 1. Logg på CA med en bruker som har “Manage CA” rettigheter
 2. Start Certificate Authority konsollet
 3. På venstre side i konsollet finner du CA Serverens navn, høyreklikk på dette
 4. I dialogboksen som kommer frem (Properties), åpner du arkfanen “Extensions” (figur 1)
 5. Velg Authority Information Access (AIA) fra Select Extension , og klikk ADD
 6. I dialogboksen som nå kommer frem skriver du URL til Online Responer i Location ( figur 2 ) – klikk deretter OK
  1. Standardplassering til en online responder er /ocsp (http://ocsp.firma.no/ocsp)
 7. Tilbake i “Extensions”,velger du Online Responer URL´en du nettopp la til fra listen over URL´er, og klikker på “Include in the AIA extension of issued certificates”
 8. Klikk OK, og svar JA på å restarte Certificate Services

Dette kunne også være gjort fra kommandolinja med følgende bruk av certutil:

certutil –setreg CA\CACertPublicationURLs “1:%windir%\system32\CertSrv\CertEnroll\%%1_%%3%%4.crt\n2:http://pki.firma.no/CertData/%%1_%%3%%4.crt\n2:ldap:///CN=%%7,CN=AIA,CN=Public Key Services,CN=Services,%%6%%11\n34:http://ocsp.firma.no/ocsp”

image
image

Figur 1

Figur 2

Konfigurere OCSP Response Signing Certificate Template

En Online Responder må signere sine OCSP svar. For å utføre denne signeringen trenger den ett sertifikat å signere med. Windows Server 2008 kommer med en template (eller mal om du vil) som støtter dette. Denne template´n er av type Windows Server 2008 (version 3) og er prekonfigurert med støtte for alle extentions og attributter.

Template´n har følgende egenskaper:

 • Gyldig for to uker, og fornyes to dager før utløp
 • Template gir leserettighet for Network Service kontoen, slik at denne kan lese sertifikatets private nøkkel.
 • Inneholder ingen AIA eller CDP extensions
 • Inneholder OCSP No Revocation Checking extension (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5) ; dette betyr at OCSP signeringssertifikatet ikke blir testet for gyldighet på CRL listen

Den eneste endringen du trenger å gjøre på denne malen er å gi Read og Enroll rettigheter til hver Online Responder maskinkonto.

NB! Ikke gi AutoEnroll rettigheter til Online Responder maskinene. En Online Responder vil etterspørre flere OCSP Response Signing sertifikater (en per revocation provider) og autoenrollment vil kun fornye en av sertifikatene.

Nå må du aktivere denne template´n på en Windows Server 2008 Enterprise CA gjennom følgende prosedyre:

 1. Logg på CA med en bruker som har “Manage CA” rettigheter
 2. Start Certificate Authority konsollet
 3. Høyreklikk på Certificate Templates noden, og velg New – > Certificate Template To Issue
 4. I listen med tilgjenglige templates velger du OCSP Response Signing (som du nettopp modifiserte) og klikk deretter OK

  image
  Selve Online Responder tjenesten kjører som Network Service. Vi må derfor hake av for “Add Read Permission to Network Service on the private key(enable for machine templates only)” under “Request Handling” på OCSP Response Signing template´n. Dette er vist i figur 3.
  Merk at dette gjelder en Windows Server 2008 CA. På Windows Server 2003. På en Windows Server 2003 CA må du manuellt gi Network Service leserettigheter til sertifikates private nøkkel. Oppsummert gjøres dette på sertifikatet etter at det er utstedt. (Høyreklikk på sertifikatet og velg All Tasks –>Manage Private Keys. Gi Network Service Read rettigheter)

  Figur 3

  Nå har vi installert Online Responder, og konfigurert CA til å utstede sertifikater som er knyttet opp mot Online Responder. Hvis det er interesse for det kan jeg senere også lage en artikkel på konfigurering av Online Responder.

  Kommandolinje

  Liste ut filer basert på eier– FSUtil

  Posted by ragnar harper on

  Hvis du bruker quota på et NTFS volume kan du liste ut filer etter eier med FSUtil kommandoen:

  FSUTIL file findbysid <brukernavn> <katalog>
  FSUTIL file findbysid Ragnar c:\users

  Jeg tenker å organisere kommandoer under wiki´en på harper.no etter hvert som jeg får tid. Har du noen spesielle ønsker så hører jeg fra deg 🙂

  Hyper-V/Windows Server 2008

  Backup av virtuelle maskiner på Hyper-V med Windows Backup

  Posted by ragnar harper on

  Det er mulig å benytte VSS for å ta backup av virtuelle maskiner som kjører på Windows Server 2008. For å gjøre dette må du legge inn følgende registry nøkler for å registrere Hyper-V VSS Wirter med Windows Server Backup.

  Du kan forøvrig liste dette ut med:

  vssadmin list writers – {66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}

  Endring i registry:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WindowsServerBackup\Application Support\{66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE}

  Name: Application Identifier
  Type: REG_SZ
  Value: Hyper-V