Script som starter Exchange 2007 services som er stoppet

I forbindelse med Exchange kursene trenger vi en del ganger å starte servicer som vi har stoppet, eller kommer opp i status stopped ved oppstart.
Jeg skrev dette enkle scriptet som skal være ganske enkelt å forstå 🙂 Det kjøres på hver Exchange server, analyserer hvilke tjenester den trenger som ikke kjører, og starter disse.

# Scriptname start-StoppedExchangeService.ps1
#Script start
$groups=test-servicehealth | select ServicesNotRunning
foreach($group in $groups)
{
  foreach($service in $group.ServicesNotRunning)
  {
    $testService=Get-Service $service
    if($testService.Status -eq "Stopped")
    {
        start-service $service
    }
  }
}

#Script end