Bruk av VSSAdmin.exe

Vista, Windows Server 2008,Windows XP, Windows Server 2003)

VssAdmin brukes til å håndtere volume shadow copy tjenesten.

Liste ut informasjon om volume shadow (plassering og plassbruk)
vssadmin list shadowstorage

Endre plassbegrensninger eller plassering:
vssadmin resize shadowstorage /for=C: /On=D: /Maxsize=500MB

Eksemplet over endrer shadow kopiene for C: til å ligge på D:, i tillegg kan volume shadow kopiene maks benytte 500 mb. Hvis ikke maxsize angis er det ingen grense på hvor mye plass den kan benytte. Kravet er at MaxSize er 300MB eller høyere, og kan angis med KB,MB,GB,TB,PB og EB. Hvis du ikke angir suffiks, så beregnes størrelsen i bytes.